obchodní společnosti StreetTechnology s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00

identifikační číslo: 09852034

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343548

---------

adresa pro doručování: Cítov 46, 277 04 

adresa elektronické pošty: info@hydrogrow.cz

Tel.: +420 731 254 397